Спорт бол эрүүл байхын үндэс билээ. Спортын салбарт шинэ, шилдэг тамирчид гарч ирж, дээд  амжилтыг эвдэж, олон нийтийг гайхашруулж байдаг. Энэ нь спортын аль ч төрөлд хамаатай.